αντιπαραβάλλω


αντιπαραβάλλω
αντιπαραβάλλω, αντιπαρέβαλα βλ. πίν. 146

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀντιπαραβάλλω — place side by side pres subj act 1st sg ἀντιπαραβάλλω place side by side pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αντιπαραβάλλω — (AM ἀντιπαραβάλλω) βάζω κάτι δίπλα σε κάτι άλλο για να τα συγκρίνω, παραλληλίζω αρχ. συνεισφέρω, δίνω κάτι αντί για κάτι άλλο …   Dictionary of Greek

  • αντιπαραβάλλω — άβαλα, βλήθηκα, συγκρίνω: Ζητούσε να αντιπαραβάλει τις σημερινές και τις παλιότερες συνθήκες ζωής …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀντιπαραβαλεῖν — ἀντιπαραβάλλω place side by side aor inf act (attic epic doric) ἀντιπαραβάλλω place side by side fut inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραβαλλόμενον — ἀντιπαραβάλλω place side by side pres part mp masc acc sg ἀντιπαραβάλλω place side by side pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραβαλλόντων — ἀντιπαραβάλλω place side by side pres part act masc/neut gen pl ἀντιπαραβάλλω place side by side pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραβάλλει — ἀντιπαραβάλλω place side by side pres ind mp 2nd sg ἀντιπαραβάλλω place side by side pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραβάλλομεν — ἀντιπαραβάλλω place side by side pres ind act 1st pl ἀντιπαραβάλλω place side by side imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραβάλλοντα — ἀντιπαραβάλλω place side by side pres part act neut nom/voc/acc pl ἀντιπαραβάλλω place side by side pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραβάλλοντι — ἀντιπαραβάλλω place side by side pres part act masc/neut dat sg ἀντιπαραβάλλω place side by side pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)